fbpx

FINANČNÍ SLUŽBY

01

FINANČNÍ KOUČINK

Největší přidaná hodnota finančních poradců už není vyjednat tu nejlepší sazbu na hypotéce nebo srovnat nabídky životního pojištění, ale postavit se do role finančního kouče, tedy člověka, který rozpoznává vaše finanční návyky a postoje a pomalu je s vámi mění tak, abyste díky nim dosáhli svých životních cílů rychleji a efektivněji.

02

KRÁTKODOBÁ REZERVA

Finanční koučink začíná u zásadní otázky přístupu ke spotřebě a s tím spojené otázky tvorby rezervy na účtu. Ano mohli bychom s vámi jako jiní podepsat na první dobrou nějaký investiční produkt nebo se s vámi bavit o skvělé investici do zlata, do nemovitostí či do bitcoinu, ale k čemu vám to je, když nemáte pod kontrolou svou spotřebu, která vám může způsobit v budoucnu nemilé situace?

03

ÚVĚRY

Může se stát, že jste v minulosti neměli štěstí, informace nebo možnosti a posbírali jste jeden či více špatných dluhů a myslíte si, že to je váš úděl a že to v takové podobě prostě doklepete. To jste se ale ještě nepotkali s námi. Cokoliv si představíte pod pojmem kreativita, u nás platí dvojnásob. Vymyslíme nemyslitelné a to s hlavním cílem snížit měsíční splátky. Tím vznikne prostor pro tvorbu rezervy, aby se vám minulost neopakovala.

04

OCHRANA PŘÍJMU - POJIŠTĚNÍ

Příjem je základní stavební kámen pro všechny budoucí plány a cíle. Bez něho to nejde. A protože víme, že nejsme Supermani, uvědomujeme si, že se nám v průběhu života může přihodit nějaký úraz nebo nemoc, který tento příjem může ohrozit. V rámci komplexního finančního plánu chceme, abyste byli na tyto situace připraveni. Výpadky příjmu způsobené úrazem či nemocí můžou mít krátkodobý nebo dlouhodobý dopad.

05

BYDLENÍ - HYPOTÉKA

Bydlení ve vlastním je sen téměř každého člověka. Zároveň je to pro většinu lidí nejnákladnější věc, co si ve svém životě pořizují. V přepočtu je to ale stále levnější než do smrti bydlet v nájmu a platit za to cizímu člověku. Jak se na koupi nemovitosti dostatečně připravit?

06

FINANČNÍ NEZÁVISLOST - INVESTICE

Alfa omega naší spolupráce. Finanční nezávislost je stav, kdy nejste závislí na svém příjmu ze zaměstnání nebo z podnikání, ale máte tak velký majetek, že příjem z tohoto majetku vám pokrývá běžné výdaje. Pro představu to může být příjem z pronájmu nemovitosti, ale můžou to být i např. výnosy z investic apod.