fbpx

S rostoucí inflací se roztrhl investiční pytel. Lidé zjišťují, že peníze na běžných a spořicích účtech rychle ztrácí na svých hodnotách. I ti nejkonzervativněji smýšlející lidé začali vyhledávat možnosti investování, aby se jejich úspory nějak zhodnotily.

Této situace se bohužel chytli i lidé – „poradci“, kteří nemají řádné licence a nabízí různé neregulované či dokonce podvodné investice. Mohou jimi být např. rizikové dluhopisy, různé projekty na kryptoměny a tokeny, svěřenecké fondy. Nebo také alternativní fondy (dle § 15 ZISIF), které se momentálně hojně rozrůstají a tváří se důvěryhodně – též ale patří k neregulovaným investicím.

Co jsou alternativní fondy vlastně zač?

  • O založení alternativního fondu může požádat každá fyzická či právnická osoba, která chce provádět správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním – tzn. činnost spočívající ve shromažďování peněžních prostředků, za účelem společného investování.
  • ČNB schvaluje založení takového fondu, ale fond dále funguje bez dohledu České národní banky.
  • Každý kdo se rozhodne investovat své peníze do jakéhokoli alternativního fondu by měl mít na paměti, že tento druh investice je primárně určen pro specifický okruh osob a bez zákonné absence dohledu znamená vyšší riziko pro investované finanční prostředky.

Lidé, kteří takové fondy či jiné podobné neregulované investice nabízí si také říkají finanční poradci a poškozují reputaci naší profesi. ČNB zpřísňuje podmínky licencovaným finančním poradcům a tak se propast ještě zvětšuje. Co to reálně v praxi znamená?

Na licencované finanční poradce je vyvíjen tlak. Musí dodržovat několik pravidel. Pro příklad při zakládání investičního portfolia je nutnost s klientem vyplnit investiční dotazník. Pokud v něm klient získá 0 bodů, licencovaný finanční poradce nesmí takovému klientovi nabídnout např. investici do podílových fondů, ale musí zvolit konzervativnější formy investování. Není se pak čemu divit, že investice nabízí lidé bez licencí a vzdělání, kteří mohou nabídnout a podepsat s klienty prakticky cokoliv.

Chcete mít jistotu, že vám investice nabízí kvalifikovaný člověk a nemusíte se o své investované peníze bát? Máme pro vás několik signálů, které vám pomůžou s rozhodováním.

  • Zjistěte si, zdali je finanční poradce řádně licencován a má patřičné vzdělání z oblasti financí
  • Na prvním místě se bude zajímat o vaše finance komplexně, zjistí vaše finanční návyky a stanoví si s vámi cíle, kterých chcete dosáhnout.
  • Nesnaží se vám prodat jen určité produkty, které jsou „výhodné“ ale ukáže vám celkově, jak by mělo vaše portfolio vypadat, jak zajistit svůj příjem a nejlépe cestu k finanční nezávislosti či ke klidné rentě.
  • Na první schůzce vás rozhodně nebude vést k podpisu nějakých smluv. Zpracuje vám nejprve finanční plán, na který se společně podíváte.
  • Vždy byste měli mít na výběr. Finanční kouč/poradce vám ukáže cesty a je jen na vás, zdali si vyberete tu či onu. Nic vám nenutí.
  • Bude chtít s vámi navázat dlouhodobou spolupráci a vidět se s vámi minimálně jednou ročně, aby se ujistil, že nastavené produkty korespondují s vaší životní situací.
  • Mluví za něj reference. Zeptejte se finančního kouče/poradce, zdali vás může odkázat na své spokojené klienty, kteří mohou říct s odstupem času, co konkrétně jim spolupráce přinesla.

Nenechte své peníze investovat nelicencované „odborníky“, kteří vám naslibují krásné výnosy s utajenými vysokými riziky. Poraďte se raději s někým, kdo financím skutečně rozumí a doporučí vám regulované investice pod dohledem ČNB, které snižují investiční riziko a jsou bezpečné. Správné investování spočívá spíše v diverzifikaci (rozdělit svůj majetek do více „hromádek“) a také o správných finančních návycích, které vám finanční kouč pomůže vybudovat.